Droogtehulp

Soos ons almal bewus is, is die droogte in die Wes- en Oos-Kaap, ‘n groot ramp. Ons kan almal ‘n bydrae lewer om gemeenskappe wat deur die droogte geraak word se nood te verlig.

Die Wes-Kaap se sinodale poging om R3 miljoen vir 30 gemeenskappe in te samel, het goeie momentum,” sê Nioma Venter van die diensgroep Diaconia. Bydraes van gemeentes en die publiek kom steeds in. Tot op hede kon 14 gemeenskappe al elk die R100 000 omgeegeld ontvang. Soos wat die hulpfonds gesterk word met bydraes van die publiek, kan nog gemeenskappe gehelp word.”

“Ons kan nie genoeg beklemtoon dat R100 000 steeds maar net ‘n simbool is van dit waaroor dit ten diepste gaan nie: om hoop en bemoediging te bring.”

In die video doen Nelis Janse van Rensburg en Nioma Venter ‘n beroep op gemeentes om saam te span en bydraes te lewer tot hierdie projek wat beoog om 30 gemeenskappe in ons droogtegeteisterde streke te ondersteun. 

Elke bydrae help!

Enige finansiële bydraes tot die Ramphulpfonds word met groot oordeelkundigheid en deur gemeentes wat deur watter rampgebeure ookal geraak word, geadministreer en aangewend. Bydraes tot die fonds kan deur ‘n direkte deposito gemaak word.

Diaconia
Nedbank
Rek nr 1135900337
Takkode 198765

Verwysing:
Naam van individu/gemeente + RAMPFONDS

Algemene Sinode 2019

Die byeenkoms van die 2019 Algemene Sinode het van 6-11 Oktober by die eMseni Christian Centre in Benoni plaasgevind. Amptelike besluite wat tydens die Algemene Sinode geneem is, kan op Kerkbode se webblad gelees word. Die notules sal op ons webtuiste beskikbaar gemaak word sodra dit goedgekeur is.

Die vergadering het in ‘n positiewe gees geskied waarin die eenheid van Christus die vertrekpunt was. Enkele afgevaardigdes en waarnemers deel hulle ervarings met ons.  Kyk ook hier na die video-oorsig deur Almatine Leene van Stellenbosch-Wes.

Lees wat skryf Lettie Büchner van NG Wellington en VGK lidmaat Hanzline Davids van Inclusive and Affirming Ministries.

In Gesprek voor God | Pumla Gobodo-Madikizela

13 Oktober 2019

Luister hier na ‘n opname van die tweede van ons In Gesprek voor God eredienste. Hier gesels Helgard met Prof. Pumla Gobodo-Madikizela oor hulle boek, These Are the Things that Sit with Us.

Prof. Pumla Gobodo-Madikizela is ’n kliniese sielkundige en dien tans as navorsingshoof van Stellenbosch Universiteit se Eenheid vir Historiese Trauma en Transformasie. Sy is gebore in Langa, Kaapstad en het gestudeer aan die universiteite van Fort Hare, Rhodes, Kaapstad en Harvard. Sy het gedien op die Waarheids en Versoeningskommissie se komitee vir menseregteskendings. In haar bekroonde boek, A Human Being Died That Night: A South African Story of Forgiveness (2003) ondersoek sy prosesse van vergifnis in die naloop van historiese trauma aan die hand van onderhoude met Eugene de Kock. Sy is wyd bekroon vir haar pogings om die verhale van slagoffers met waardigheid oor te dra, om oortreders te vermenslik, en om ’n hoopvolle boodskap van empatie, dialoog, berou en vergifnis te verkondig aan ’n samelewing wat diep geraak is deur trauma en geweld.

These Are the Things that Sit with Us, onder redaksie van Pumla Gobodo-Madikizela, Friederike Bubenzer en Marietjie Oelofsen, is ’n versameling kort verhale van mense uit Langa, Bonteheuwel en Worcester oor die voortslepende impak van hulle ervarings van apartheid. Elke verhaal verskyn in isiXhosa, Afrikaans en Engels; eerstens in die verteller se huistaal. Die stories word ook vergesel deur foto’s wat versigtig deur die storievertellers self gekies is en sensitief afgeneem is deur twee fotograwe, Noncedo Gxekwa en Botswele Mogotlane. Saam verbeeld die verhale en foto’s hoe stories van lyding ook tekens van menslike agentskap en waardigheid kan wees. Die samestellers wil met hierdie publikasie ’n dieper gesprek oor taalgrense heen onder Suid-Afrikaners stimuleer. Daardeur hoop hulle om wedersydse verstaan en respek te bevorder – vir mekaar, asook ook vir die komplekse impak van ons gedeelde geskiedenis op die lewens van individue en gemeenskappe.

Die boek kan by die kerkkantoor teen ‘n afslag-prys van R200 bestel word. Stuur asseblief jou bestelling aan [email protected]

In Gesprek voor God is ’n poging om voor die aangesig van God in gesprek te bly met die wêreld waarin ons leef en te luister na ‘n verskeidenheid stemme oor kwessies wat saak maak. Daarom voer ons juis hierdie gesprekke tydens die erediens as ’n vorm van aanbidding, in navolging van Christus en in die kragveld van God se Gees.