Lukas 17:1-10

6 Oktober 2013 Koninkrykstyd
Prediker: Theunis Botha

Teks: Luk 17:1-10

‘n Teks wat deur die eeue uit konteks gepreek word
Die perikoop indeling volgens die leesrooster vir vandag is vanaf vers 5-10. Ek dink dit is belangrik om die hele perikoop te lees dws vanaf vers 1.

Dit gaan hoegenaamd in hierdie gedeelte daaroor dat as jy glo…hoe klein jou geloof ookal is, sal jy instaat wees tot ‘wonderwerke’ Die vergelyking word dan gemaak deur te sê – kyk na die mosterdsaadjie…die kleinste van alle saad maar in die kleinheid lê reeds opgesluit die ‘dna’ van ‘n plant wat groot kan word en in rotse kan groei en mure kan laat kraak. Jy moet dus net ‘n ‘mosterdsaadgeloof’ hê.

Daar is baie eksegete wat reken dat hierdie perikoop ‘n saambundeling is van ‘n aantal losstaande leerstellinge van Jesus wat niks met mekaar in verband het nie. Ek verskil egter.

Vir die verstaan van hierdie vers is die eerste 4 verse juis belangrik. Jesus onderig hulle oor hulle optrede in die openbaar en hulle styl van doen en hulle gedrag en getuienis. Dan leer hy hulle hoe belangrik hul weë is sodat hulle nie brose mense langs die pad laat struikel nie. In dieselfde asem leer Hy hulle ook hoe blangrik vergifnis is teen jou broer wat sy skuld bely…as hy dit velemale doen….vergewe jy hom, vergewe jy hom, vergewe jy hom, vergewe jy hom…..

En dan reageer sy dissipels met die versoek: gee ons meer geloof!…wat gelees moet word as ‘n belydenis…’n erkenning….Here ons kan nie…ons is nie daartoe instaat nie…ons kry dit nie reg nie!….ons misluk daarin! Help ons!

…en dan kom sy antwoord….’as julle maar geloof so groot soos ‘n mosterdsaadjie gehad het sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê:’ Trek jou met wortels en al uit die grond en plant jouself in die see’ en hy sou julle gehoorsaam.’

Gaan dit oor een of ander toorkuns/mag opgesluit in geloof?

Nee. Lukas wil met hierdie verhaal net dit: die dissipels roep in pynlike vernedering…ons kan nie. En Jesus se antwoord sê – hulle kan nie vergewe nie omdat daar tussen hulle en die oortreders ‘n boom/berg staan, en as ons dit wil verdoesel met allerlei verskonings, loer ons net deur die takke en om die takke na mekaar…nee, die boom moet uit!!…die ‘ek’ moet afgelê word…jy moet jouself verloën…jy moet glo. En die Nederlandse Geloofsbelydenis leer ons dat geloof is om God op Sy Woord te neem…om Jesus te omhels…hy wat na die wêreld gekom het om ons God se vryspraak/vergifnis toe te sê.

As jy bely dat jy glo…hoe klein en gering en broos jy dit mag reken…as jy jou self verloën…jouself ontken en aflê, kan jy nie anders as om in oorgawe te doen wat God vra nie. Dit is al wat God vra. As jy dit egter nie verstaan nie, staan vergifnis en ‘n keuse vir die regte weg soos ‘n moerbeiboom of ‘n berg in jou pad.
Lees Miga 6:6…waarmee sal ek die Here tegemoet-gaan?

Hy het jou beknd gemaak, o mens, wat goed is…om reg te doen, om lief te hê en trou te bewys en dat jy bedagsaam sal lewe voor God. Dit is al wat God vra…maar dit is alles.

Ons het geen aanspraak dat God aan ons moet gee omdat ons gee nie. God het reeds alles gegee. Hy het Homself gegee in Sy Seun. Hy vra nie een of ander gespierde geloof waarin ons ons kan beroep en aanspraak maak op ereposisies nie (v7-10)…al wat Hy vra is geloof..klein, maar wel geloof in Hom, wat ons sonder aansiens van persoon aanvaar en vrygespreek het. As ons dit doen en van daaruit uit dankbaarheid in die erediens van die lewe ingaan en ‘n lewe leef van diens aan ander en vergifnis teenoor ander, doen ons wat ons verplig is om te doen (v10)…en so alleen kom God se Koninkryk.

Amen.

Creative Commons Licence

Kopiereg: Hierdie werk deur Theunis Botha word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.