Psalm 119:1-8 – 2014

16 Februarie 2014 Koninkrykstyd
Prediker: Dr JP Bosman

Lees Ps 119: 1-8
Die boodskap van Ps 119 kom baie duidelik deur. God se mense moet leef vanuit God se Woord. Dit is die langste hoofstuk in die Bybel en in elke vers (behalwe 3) word daar ’n woord gebruik wat Wet, onderwysing, Torah, Woord beteken. Die langste hoofstuk in die Bybel wys vir ons inderdaad waar die swaartepunt lê – God se Woord. Ons sal later terugkom na Ps 119 se ander geheimenisse. Vir nou is dit genoeg om te weet dat hierdie Psalm ons as mense en ons as gemeente lei op die pad van God se Woord.

In 2008 was daar ’n studie uit Japan gepubliseer wat tot die slotsom gekom het dat mense wat nie dink die lewe is die moeite werd om te lewe nie, ’n groter kans het om dood te gaan binne die daaropvolgende paar jaar. Elk van die 43000 mense was gevra “Het jy ‘ikigai’ (geluk/sin) in jou lewe?” Die navorsers het gevind dat dié sonder ikigai slegter gesondheid, meer stres en meer liggaamlike pyn ervaar het. Dié sonder ikigai se kans was 50% groter om in die opvolg-periode aan enige oorsaak dood te gaan as dié wat sin in die lewe ervaar.

Mens het waarskynlik nie ’n navorsingstudie nodig om vir ons te sê dat die lewe vir baie mense min sin/ geluk/ gevoel van geseëndheid/ ikigai inhou nie. Ons werksplekke, ons families, selfs net die alledaagse lewe in die winkels en op die strate het so kompleks en gejaagd en chaoties geword dat mens meeste dae later nie meer weet of jy nou al die 49ste epos van die oggend gestuur het, en of jy wel na die 10:00 vergadering behoort te gaan nie. Sielkundiges sê ook dat kinders die lewe baie meer chaoties en gedrewe ervaar as wat enige van ons dit as kinders ervaar het.

Geluk, sin, ikigai – “Dit gaan goed” – hiermee kan Psalm 119 ons help. Die eerste twee verse sê dit in soveel woorde. Die uitdrukking hier “Dit gaan goed of gelukkig” is die voorloper van die Bergrede se “Geseënd is dié” wat ’n paar Sondae terug oor ons pad gekom het. In Psalm 119 word die geluk/ seën direk gekoppel aan ’n lewe wat op die patroon van God se Woord gebou word.

Dit sal vir ons goed wees om te onthou dat die Geseënd van die Bergrede, nie net dui op hoe ons as individue moet leef nie, maar eerstens vir ons wys wat Christene se identiteit in Jesus se nuwe orde is. As ons dus nou luister na Psalm 119, moet ons luister op dié twee vlakke. Die een is wat Ek kan doen – die ander is wat ons as Gemeente van Jesus kan doen om geluk te ervaar, maar ook om geluk te kan skenk aan die wêreld wat dit soos brood nodig het.

Ps 119 gee ons leiding oor hoe ons die geluk en geseëndheid waarvan gepraat word kan ervaar, maar ook as getuienis in die wêreld kan uitleef. Ek wil fokus op drie maniere waarmee ons God se Woord prakties kan uitleef – ons kop, ons hart, en ons hande.

Kop

Vers 2 sê “Dit gaan goed met dié … wat met hulle hele hart sy wil doen”. In die antieke tyd was mens se hart nie soseer gesien as die setel van emosies en romantiese liefde soos vandag nie. Mens se hart was eerder gesien as die setel van mens se verstand. Mens se wil, oortuigings, motivering en intellek. Daarom dat vers 7 vir ons sê dat die “ter harte neem” van God se “bepalings”, ’n “opregte hart” kweek. ’n Reguit, onverdeelde verstand. As ons so ’n kop het, kan ons God se Woord helder en duidelik hoor, en toelaat dat daardie kennis ons besluite en aksies beïnbloed. Vers 2 herinner ons ook daaraan dat ons met ons “hele hart” sy wil doen – dit wil sê onverdeeld. As iemand ’n verdeelde verstand het dan sal so iemand se aandag en lewe altyd verdeel wees tussen God se Woord, en iets anders. Psalm 119 herinner ons dat ware geluk kom wanneer ons hele hart – met ander woorde ons hele verstand, ten volle toegewyd is aan die verstaan van God se woord.

Prakties: Prediking. Bybelstudies. Kinderkerk. Wyksbyeenkomste. Persoonlike Bybelstudie.

Hart

Ek het aan die begin gesê Psalm 119 het nog ander skatte/ geheimenisse. Nou is die kans om hulle aan julle bekend te stel! Psalm 119 is eerstens ’n lied. En verder is dit ’n lied wat as ’n woordkunswerk aanmekaar gedig is. Die psalm is ’n alfabetiese psalm wat beteken dat elke stel van ag verse van die psalm met die daaropvolgende letter van die Hebreeuse alfabet begin. In elke stel van 8 verse word elke vers dan met dieselfde letter van die alfabet begin. Dus begin elke vers van vers 1-8 met die letter “A” of Alef, elke vers van vers 9-16 met die letter B “Bet” ensovoorts tot Z (Taw in Hebreeus).

Hierdie manier van dig bring die skoonheid van die Woord aan die lig. Dit wys vir ons op die belangrikheid van kuns, woordkuns en musiek in die lewe voor God. Dit was ook ’n opvoedkundige hulpmiddel. Net soos die kinders van vandag die alfabet moet leer, moes die kinders van die Bybelse tyd ook die alfabet leer. Die Wet of Woord van God kom tot uitdrukking in woorde, dus is die aanleer van die alfabet krities belangrik vir die lees en verstaan en toepassing van die Wet.

Die hart as emosie, as gevoel, as uitdrukking van die skoonheid en ordelikheid van God se Woord kom hier ter sprake.

Elkeen van ons kan getuig van ons eie belewenis van spanning en chaos. Psalm 119 kom sê vir ons daar is orde. Soos die alfabet georden is bring God se Woord orde in die chaos. Net soos hy aan die begin die choaswaters georden het met sy Asem. Net soos Jesus die chaoswaters van die storm op die see stilgemaak het met sy woord. Net soos die musiek wat Dawid gemaak het om Saul se onrus te kalmeer.

Prakties: Betrokke by opvoeding en skoolkinders (Siyafunda beursfonds, Herfskonsert). Kuns en Musiek in die gemeente (orrel, klavier, viool, mannekoor) ook as getuienis.

Hande

Die laaste aspek is ons hande. As ons met die kop die patroon van God se Woord verstaan, dit met ons hart ervaar en vestig deur skoonheid, kuns, musiek en opvoeding, dan behoort dit ons te beweeg om iets te gaan doen.

Psalm 119 stel dit so in vers 1 “Dit gaan goed met dié … wat wandel volgens die woord van die Here”. In die Hebreeus staan dié wat “loop in die Wet”. Dit klink dalk snaaks vir ons ore. Mens sou verstaan as mens die wet moes lees, of gehoorsaam, maar die idee van loop/ wandel in die Wet/ Woord klink snaaks.
Regdeur die Psalms word die metafoor van loop gebruik om die totaliteit van mense se gedrag en aktiwiteite uit te druk. Om dus in die Woord te “loop” beskryf wat dit beteken om die Wet/ Woord in all opsigte te volg. (Joel Lemon)

Die ontdekking van Woordgeluk in ons Kop, lei na die ervaring van Woordgeluk in ons hart, en loop uit op die uitdeel van Woordgeluk deur ons hande/ lewe.

Prakties: Begin daar waar ons betrokke is. Kom ons kyk na die bulletin! Kom ons doen dit! Maitland, Elsiesrivier, Dandelion projek…

Ek wil afsluit met Sara Miles se verhaal. In Jesus Freak: feeding – healing- raising the dead beskryf sy haar ervaring in hulle gemeente se Food Pantry projek waar hulle tot 800 mense op ’n Vrydag van vars kos, brood en vrugte voorsien. Die wonderlike van die projek is dat dit bestaan uit vrywilligers uit die armes wat die armes bedien. Sara se verhaal van bekering tot Chirstus deur die eet van ’n stukkie brood is aangrypend. Haar verhaal is inspirerend. As sy oor haar verstaan van die vermeerdering van die brood reflekteer dan raak sy die kern van God se Woord – van God se Koninkryk aan:

“Jesus shows the disciples and the crowd that there is always enough to go around: God’s economy is one of abundance, not scarcity. By giving away the things God has given us, by giving as profigately and unconditionally as God does, we receive everything we need.” (Miles 2010)

Dit is my hoop as deel van hierdie deel van die aardse liggaam van Jesus, dat ek – dat ons as gemeente – sal voortgaan om nog meer Jesus se hande en voete te wees vir mekaar, vir dié wat dit nodig het, vir dié wat dit nie verdien nie.

Soos ek hierdie deel van die preek geskryf het is dit asof die Gees my dadelik die geleentheid gegee het om te oefen. Die klokkie lui – “Meneer, ek is verskriklik honger – is daar nie iets om te eet nie?” … Wag net daar, ek maak gou iets – brood, kaas, ham, vrugte. Nagmaal op die stoep. Eenvoudig, doenbaar, prakties – Loop in die pad van die Woord.

Van Kop na Hart na Hande … Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die Woord van die Here.

Amen

Lemon, J Commentary on Psalm 119:1-8. Working Preacher. Beskikbaar aanlyn: http://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=201
Miles, S 2010. Jesus freak: feeding, healing, raising the dead. San Francisco: Jossey-Bass

 

Creative Commons Licence

Kopiereg: Hierdie werk deur Dr JP Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.