Markus 1:29-39 – 2015

8 Februarie 2015 Epifanie 5
Prediker: Dr Tiana Bosman

Die wêreld van Jesus. Mense het dinge heeltemal anders verstaan as vandag. En daar was baie dinge waarvoor hulle geen verklarings gehad het nie, maar wat ons wel vandag verstaan en selfs kan hanteer. As ons bv siektetoestande neem. In die tyd van die Bybel het die mense nie die mediese kennis gehad wat ons vandag het nie. Daar was nie Medi-Clinics nie, nie dokters en tandartse nie. Nie dermatoloë nie. Nie sielkundiges en psigiaters nie. As jy ‘n pisgiatriese toestand gehad het was dit of die maan wat jou siek gemaak het of demone wat in jou ingevaar het… Die mense het geglo aan die magte in die lug wat in stryd is met mekaar, wat in jou inkom, en wat van jou ‘n slagoffer maak in hul eie stryd teen mekaar.

Natuurlik kan alle vergestaltings van die bose in daardie tyd nie net aan siektetoestande toegeskryf word nie. Die bose was self ook ‘n mag om mee rekening te hou. Dink bv aan die onrein gees(te) wat in Mark 1:21-28 in ‘n man was en wat vir Jesus geskree het “Los ons uit, Jesus van Nasaret! Het U gekom om ons te vernietig? Ek weet wie U is. U is die Heilige van God!” Jesus spreek hom skerp aan: “Bly stil en gaan uit hom uit!” Jesus het egter daardie geeste kom bind – hulle het géén meer houvas op ons nie!

Feit bly staan – die enigste siektetoestande wat aan die mense bekend was was dinge soos koors (word warm of koud), melaatsheid of ander velsiektes, gebreke soos om blind of doof of verlam te wees, die vrou wat aan bloeivloeiing gelei het, en psigiatriese toestande is genoem “maansiekte” (die pa van die maansiek kind in Mark 9) en dan aan ‘n onrein gees toegeskryf – maar beteken hierdie “onrein gees” noodwendig iets soos ‘n demoon? Vandag gaan ons (hier) nie sê dat iemand met ‘n demoon beset is nie.

Dis net agtergrond oor die wêreld van daai tyd.

Lees Markus 1: 29-39

‘n Dag in die lewe van Jesus

Opgebou uit:

  • 3 van Jesus se openbare bedieningsaktiwiteit – genesing, uitdrywing en prediking
  • 1 persoonlike geloofsdissipline

– Genesing van Petrus se skoonma (koors) en haar reaksie in die privaatheid van ‘n huis

Koors was gevaarlik. Antibiotika het nie bestaan nie. Hy red dalk haar lewe. Herstel ook haar posisie in die samelewing. Sy genesing van haar lei tot daar bediening aan Hom. Natuurlike uitvloeisel – wanneer Jesus iemand aanraak kan jy nie onaangeraak verder leef nie. Petrus se skoonma het ook ‘n volgeling geword, en na alle waarskynlik ‘n dissipel – een van die wat by die kruis gestaan het (wat nie weghardloop het soos die res nie).

– Aand breek aan, einde vd Sabbat – genees siekes en dryf demone uit by die deur vd huis. Almal het daarheen gekom. Die hele dorp. Jesus het gewild geword. Vir hulle iemand soos ‘n “gewilde towenaar”. David Blaine (kulkunstenaar). (Daar was ook baie ander wondergenesers – “niemand het nog iemand wat blind gebore was genees nie…” Wat hierdie genesing betref was Jesus uniek.). Die mense stroom agter sy wonderwerke aan en nie agter sy woorde nie. Die algemene publiek weet van Hom oor Hy mense gesond maak en demone uitdryf. Hulle soek Hom vir wat Hy kan doen en nie vir wie Hy is en wat Hy preek nie.

Demone herken Hom wel maar mag nie sê nie. Die messiaanse geheim in Markus. (Demone mag nie sê nie, diegene wat genees is moet stilbly, ook die dissipels moet die geheim bewaar.) Want die mense is nog nie gereed om te hoor nie, sal nog nie verstaan nie… Werklike begrip het eers rondom die kruis en na die opstanding begin vorm.

Jesus het mag oor die demone – dryf uit, hulle ken Hom, Hy maak hulle stil.

Teen die agtergrond van Markus se wêreldbeeld. Voor Jesus gekom het het die Satan die wêreld regeer. Hy was die hoof vd huishouding (Mark 3). Met die koms van Jesus en die aanbreek vd koninkryk verander alles! Jesus het nou die Satan as hoof vervang! God gryp in en neem beheer oor. Jesus se genesings van mense en sy uitdrywing van demone dui op sy gesag oor beide die natuur (siektes) en oor die onsigbare maar dreigende magte in die lug (bose).

Hoe kry Jesus dit reg? Waar kom hierdie mag en gesag vandaan?

Dit kom vanaf die Vader wat Hom gestuur het. Sy gehoorsaamheid aan sy roeping. Hy is hier om die wil van die Vader te doen. Laat Hom nie side-track deur die sideshows van genesings en uitdrywings nie.

Jesus se fokus is reg…

– Vroegoggend – afsonder by verlate plek en bid. Die Bron van sy gesag.

– Simon ea kom soek Hom want “almal” soek Hom. Hy is die middelpunt van belangstelling, the “man of the moment”! Gewild. In groot aanvraag weens sy openbare sukses.

Jesus moet kies tussen die aansprake van bewonderaars en sy roeping om ook aan ander die boodskap van die nabye koninkryk te bring.

– Hy gaan nie terug op die mense se versoek nie, maar beweeg verder na die naburige dorpies. Nie omdat Hy nie meer siek mense wíl genees nie, Hy het immers hoeveel die vorige dag en aand genees. Sy beweegrede is dus nie om genesing van ander siek mense te weerhou nie, maar om nou eers voort te gaan met dit waarvoor Hy gestuur is – om na die ander dorpies van Galilea te gaan en om ook daar te gaan preek.

Jesus waarsku wonders is nie waarvoor Hy gekom het nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis ‘n sideshow wat te doen het met die konteks van die tyd. Hy vrees dat hulle Hom dáárom sal glo.

Hy moet fokus op dit waarvoor Hy gekom het.

Hy doen wat Hy in 1:14-15 al gesê het Hy gaan doen toe Hy sy roeping opgesom het.

– Preek deur die hele Galilea en dryf demone uit.

Uitdrywing van demone was ‘n konkrete vergestalting vd koninkryk wat naby gekom het / op hande is / aangebreek het (1: 14-15). Die bose kan geen houvas meer oor ons kry nie! Jesus het ‘n einde daaraan gemaak. Die koninkryk het aangebreek!

Rom 8: 31-39

Ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat Jesus Christus, aan wie ons behoort, ons uit alle heerskappy van die duiwel verlos het.

Geen dood, lewe, engele, magte… alles wat hulle bang gemaak het vir die lewe, níks kan hulle verwyder van God nie.

Meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet

Paulus sê ons hoef nie meer te vrees vir die donker dinge wat ons bedreig nie.

NT Wright: Die kerk kan ook magte vd duisternis ervaar, maar nie dieselfde as in die Bybelse tyd nie. Jesus het die magte eens en vir altyd kom oorwin. Na die kruis op Golgota het hulle nie meer gesag oor God se skepping nie. Dit is die boodskap van die koninkryk wat aangebreek het, die boodskap wat mense nuut en vry laat leef…

Vandag dieselfde lyn van geloof, ons kan dieselfde bely. Die dinge wat ons vrees lyk dalk bietjie anders. Die “(vergestalting van) bose” of gevaar in ons lewens is nie soseer donker geeste wat in die lug sweef en enige oomblik in ons kan inkom en van ons liggame gesit kan neem nie. By ons en in ons belewing van die wêreld is dit eerder dinge soos kanker, VIGS, die strale van die son, werkloosheid, die besluite van ons president, xenofobia – dís die dinge wat ons bang maak. Selfs Eskom bring nie meer lig nie, maar het hulle ook na donkerte gewend. (Bloemfontein, man aan 2 suurstof masjiene gekoppel, dood agv beurtkrag). Daar is nie geeste in die lug wat van ons besit gaan neem nie, maar daar is baie ander dinge waarvoor ons vandag bang is.

Niks sal my van die liefde van God vervreem nie.

Omdat die Here ons só liefhet het Hy die aand voordat Hy gevang is die nagmaal ingestel

  • Sodat ons kan onthou dat Hy die magte van die duisternis gebind het;
  • Sodat ons uit die aard van die tekens daaraan herinner kan word dat Hy met sy eie lewe die prys daarvoor betaal het, juis sodat ons vry van daardie magte kan leef;
  • Sodat ons dit saam kan gebruik en mekaar in die boodskap kan versterk;
  • Sodat ons kan weet dat ons nou reeds leef in die tyd van die koninkryk, maar dat daardie koninkryk eendag finaal in al sy volheid sál deurbreek en daar geen meer tekens en stuiptrekkings oor sal wees van die bose wat nog nie sy laaste asem uitgeblaas het nie;
  • Sodat ons ‘n diepe vreugde en vrede kan ervaar, selfs wanneer dit lyk asof die krag in ons lewens afgaan weens siekte en sorge en ons voel asof ons in die duisternis leef;
  • Sodat ons nie anders kan as om in dankbaarheid te ontvang wat vir ons gegee is nie, en vanuit daardie dankbaarheid as veranderde, aangeraakte mense te gaan leef.

Creative Commons Licence Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.