1 Konings 19:1-15 – 2016

19 Junie 2016 Pinelands – Koninkrykstyd
Prediker: Dr Tiana Bosman

1 Konings 19

 1. Agab het vir Isebel vertel alles wat Elia gedoen het, en ook alles oor hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het.
 2. Toe stuur Isebel ‘n boodskapper na Elia toe om vir hom te sê: “Mag die gode so doen en selfs nog meer as ek teen môre hierdie tyd nie met jou lewe gedoen het soos die lewe van een van hulle nie.”
 3. En (Elia) was bang en hy het opgestaan en gegaan na sy lewe toe (in die rigting van sy lewe > dws vir sy lewe gevlug). Hy het by Beersheba in Judah aangekom en daar het hy sy slaaf laat rus.
 4. Maar hy het in die woestyn gegaan ‘n dagreis ver (die pad van ‘n dag). Elia het toe aangekom en gaan sit onder ‘n besembos. Toe vra hy vir sy lewe om dood te gaan. Hy het gesê: “Te groot (genoeg) nou, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorvaders nie.”
 5. Hy gaan lê en slaap toe onder die besembos, en KYK hier!, ’n boodskapper raak aan hom en hy sê vir hom: “Word wakker, eet.”
 6. Hy het gekyk, en KYK!, by die plek van sy kop was roosterkoek van ‘n vuurwarm steen, en water. Hy het toe geëet en gedrink en weer gaan lê.
 7. Die boodskapper van die Here het teruggekom en ‘n tweede keer aan hom geraak en gesê: “Word wakker en eet want vir jou is die pad te groot (die reis te ver)”.
 8. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en hy het gegaan in die krag van die maaltyd veertig dae en veertig nagte tot by die berg van God in Horeb (Sinai).
 9. Hy het daar gekom tot by die grot. Daar het hy oornag, en KYK!, die stem van die Here het na hom toe gekom en vir hom gesê: “Wat is dit met jou hier, Elia?
 10. Elia antwoord toe: “Ek was baie ywerig vir die Here die God van die leërskare al het die Israeliete u verbond versaak en u altaar afgebreek en u profete doodgemaak met die swaard. En ek bly oor, net ek alleen. En nou soek hulle my lewe om dit te neem.”
 11. Die Here het gesê: “Kom uit en staan op die berg voor die Here en KYK!, die Here is op die punt om verby te gaan.”

Daar was ‘n groot en sterk wind wat die berg uitmekaar geskeur het en kranse gebreek het voor die (aangesig van die) Here; die Here was nie in die wind nie. En na die wind was daar ‘n aardbewing; die Here was nie in die aardbewing nie.

 1. En na die aardbewing was daar ‘n vuur; die Here was nie in die vuur nie. En na die vuur was daar die geluid van ‘n klein (fyn, dun) stilte.
 2. En dit was toe Elia dit gehoor het dat hy sy gesig toegedraai het in sy mantel, en hy het uitgegaan en hy het gaan staan in die opening van die grot, en KYK!, na hom toe (kom) ‘n stem wat vra: “Wat is dit met jou hier, Elia?
 3. En hy het (weer) geantwoord: “Ek was baie ywerig vir die Here die God van die leërskare al het die Israeliete u verbond versaak en u altaar afgebreek en u profete doodgemaak met die swaard. En ek bly oor, net ek alleen. En nou soek hulle my lewe om dit te neem.”
 4. Die Here sê toe vir hom: “Gaan, draai om na jou pad in die woestyn na Damaskus toe, en wanneer jy arriveer moet jy vir Hazael salf tot koning oor Aram (Sirië).

Creative Commons Licence Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.