Algemene Sinode 2019

Die byeenkoms van die 2019 Algemene Sinode het van 6-11 Oktober by die eMseni Christian Centre in Benoni plaasgevind. Amptelike besluite wat tydens die Algemene Sinode geneem is, kan op Kerkbode se webblad gelees word. Die notules sal op ons webtuiste beskikbaar gemaak word sodra dit goedgekeur is.

Die vergadering het in ‘n positiewe gees geskied waarin die eenheid van Christus die vertrekpunt was. Enkele afgevaardigdes en waarnemers deel hulle ervarings met ons.  Kyk ook hier na die video-oorsig deur Almatine Leene van Stellenbosch-Wes.

Lees wat skryf Lettie Büchner van NG Wellington en VGK lidmaat Hanzline Davids van Inclusive and Affirming Ministries.