Droogtehulp

Soos ons almal bewus is, is die droogte in die Wes- en Oos-Kaap, ‘n groot ramp. Ons kan almal ‘n bydrae lewer om gemeenskappe wat deur die droogte geraak word se nood te verlig.

Die Wes-Kaap se sinodale poging om R3 miljoen vir 30 gemeenskappe in te samel, het goeie momentum,” sê Nioma Venter van die diensgroep Diaconia. Bydraes van gemeentes en die publiek kom steeds in. Tot op hede kon 14 gemeenskappe al elk die R100 000 omgeegeld ontvang. Soos wat die hulpfonds gesterk word met bydraes van die publiek, kan nog gemeenskappe gehelp word.”

“Ons kan nie genoeg beklemtoon dat R100 000 steeds maar net ‘n simbool is van dit waaroor dit ten diepste gaan nie: om hoop en bemoediging te bring.”

In die video doen Nelis Janse van Rensburg en Nioma Venter ‘n beroep op gemeentes om saam te span en bydraes te lewer tot hierdie projek wat beoog om 30 gemeenskappe in ons droogtegeteisterde streke te ondersteun. 

Elke bydrae help!

Enige finansiële bydraes tot die Ramphulpfonds word met groot oordeelkundigheid en deur gemeentes wat deur watter rampgebeure ookal geraak word, geadministreer en aangewend. Bydraes tot die fonds kan deur ‘n direkte deposito gemaak word.

Diaconia
Nedbank
Rek nr 1135900337
Takkode 198765

Verwysing:
Naam van individu/gemeente + RAMPFONDS

Algemene Sinode 2019

Die byeenkoms van die 2019 Algemene Sinode het van 6-11 Oktober by die eMseni Christian Centre in Benoni plaasgevind. Amptelike besluite wat tydens die Algemene Sinode geneem is, kan op Kerkbode se webblad gelees word. Die notules sal op ons webtuiste beskikbaar gemaak word sodra dit goedgekeur is.

Die vergadering het in ‘n positiewe gees geskied waarin die eenheid van Christus die vertrekpunt was. Enkele afgevaardigdes en waarnemers deel hulle ervarings met ons.  Kyk ook hier na die video-oorsig deur Almatine Leene van Stellenbosch-Wes.

Lees wat skryf Lettie Büchner van NG Wellington en VGK lidmaat Hanzline Davids van Inclusive and Affirming Ministries.