Efesiers 3:14-21

29 Julie 2012 – Koninkrykstyd
Prediker: Dr Tiana Bosman

Bulletin-29-07-12 | PinelandsLiturgie-29-07-12

Kliek hier om Efesiers 3:14-21 te lees

Agtergrond
Verlede week het ons Ef 2 gelees. Ons het gehoor dat die brief geskryf is aan die nie-Joodse christene om hulle minderwaardigheidskompleks aan te spreek en af te breek. Hulle was heidene wat tydens die apostels se sendingreise tot geloof in Christus gekom het. Maar ten spyte van hulle geloof het die Joodse christene op hulle neergesien, hulself beskou as eersteklas christene en die nie-Joodse gelowiges as tweede- of selfs derdeklas christene. Gered, maar nie ewe goed nie. En dit vanweë geen sonde of fout deur hulle eie toedoen nie. Net maar oor hulle afkoms, oor die feit dat hulle nie gebore is binne die Joodse volk nie. Die elite Joodse christene het neerhalende etikette aan die nie-Joodse christene toegeken, bv “onbesnedenes”, en hulle so op hulle plek gehou.

Dit is ongelukkig so dat ons as christene vandag steeds mense, en ander christene(!), in kategorieë plaas. Ons skeer nie almal oor dieselfde kam nie. Meeste van ons stam nie eens af van die Joodse volk nie (eintlik sou ons deel gewees het van die nie-Joodse christen groep as ons 60nC geleef het), maar steeds dink ons dikwels dat ons beter is as ander mense, beter as ander christene. Dalk vanweë ons velkleur, ons geslag, ons inkomste, ons ouderdom, ons intellek, ons seksualiteit, ons voorkoms, noem maar op… Uit ons gedrag raak dit duidelik, ons gebruik ook graag etikette, en ons skep minderwaardigheidskomplekse by christene wat nie soos ons is nie.

In Ef 3 bid Paulus vir gelowiges wat altyd wysgemaak is dat hulle nie goed genoeg is nie, gelowiges met minderwaardigheidskomplekse. Die gebruik van die Jode was om te staan wanneer hulle bid, maar Paulus, ‘n Jood, vereenselwig hom met die nie-Joodse christene, hy kniel soos hulle, en dan bid hy vir hulle. Hierdie gebaar van hom is aangrypend.

Gebed: Ef 3: 14-21
Boodskap
Paulus was nie net ‘n deurleefde teoloog nie. Uit die gebed blyk duidelik dat hy ook ‘n ervare sielkundige was. Hy bid vir die geestelike gesondheid van gelowiges wat glo dat hulle nie goed genoeg is nie. Hy bid dat hulle deur die Gees krag sal ontvang:
– om innerlik sterk te word
– dat Christus deur die geloof in hulle harte sal woon, en
– dat hulle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.

1. Aan gelowiges wat swak voel in en oor hulself bid Paulus die krag toe dat hulle innerlik sterk sal word. Die innerlike mens verwys na ons intellek, ons emosies en ons geestelike samestelling, alles wat binne-in hierdie dop aangaan. Dit is eintlik al die dinge wat ons maak wat ons is – ons diepste persoonlikheid, die “egte jy”. Ons wys mos nie ons hele “pakkie” vir ander mense nie.
Sielkundiges verduidelik dit goed wanneer hulle sê dat ons eintlik uit drie dele bestaan – ons ego, ons innerlike egte mens, en ons skadukant. Die ego, die kant van ons wat ons vir ander wys, is net omtrent 30% van wie ons is. Dit is wat na die oppervlak kom in ons ontmoetings met mense. Meestal is dit ook hoe ons graag wil lyk, wat ons graag wil wys, dws die aspekte van onsself waarmee ons gemaklik voel. Soms is dit eg, soms is dit vals. Soms is dit gesond, soms nie. Alle mense het ego’s. Alle mense het ‘n spesifieke beeld wat hulle graag wil uitstraal.
Onder of agter die ego lê die innerlike egte mens, die ware jy. Dit is die persoon wie jy is wanneer jy die ego-maskers wat jy vir die wêreld opsit, kan afhaal. Dit is wie jy is wanneer jy veilig voel, aanvaar word vir wie jy is, en wanneer jy gemaklik is met die mense rondom jou. Dit is gewoonlik die ontspanne persoon wat ons is tussen mense wat vir ons lief is. Dis die gevoel wat ons het wanneer ons vir mense sê “by jou kan ek net myself wees”. Dit beteken nie dat die innerlike mens ‘n perfekte persoon sonder foute is nie. Maar wanneer jy dit kan wees voor mense, is jy gebalanseerd, gebroke soos almal, maar gemaklik met jouself.
Agter ons innerlike egte mens lê dan die derde, diepste, donkerste vlak van ons menswees – ons skadukante. Dit is dikwels in ons onderbewuste, maar is dit dinge wat later op ongesonde maniere deursuur na ons selfbeeld en ons gedrag. Ons skadukante is die dele van onsself wat ons vir almal wil wegsteek – hiervan mag mense nie weet nie, niemand moet daarvan uitvind nie… Ongelukkig is dit so dat hierdie kante geskep word deur die negatiewe terugvoer wat ons as kinders kry vanaf ons ouers, onderwysers en ander mense, die terugvoer wat ons later leer om vir onsself te gee – bv: jy is nie goed genoeg nie, nie mooi genoeg nie, eet altyd te veel, kan nie vinnig hardloop nie, sal nooit ‘n sukses wees nie, ens.
Naas die skadukante wat ander vir ons skep of wat ons vir onsself skep, is daar natuurlik ook nog die skadukant van sonde wat elkeen van ons se lewens bedreig; ons inherente, eintlik ingebore neiging om toe te gee aan sonde, die versoekings waarteen ons so doelbewus moet veg anders kry dit ons onder.

Paulus bid dat die gelowiges wat heeltyd dink en hoor dat hulle nie goed genoeg is nie – dat hulle innerlik sterk sal word; dat hulle sal besef dat hulle ware, egte mens goed genoeg is – want elkeen het hulle bestaan aan die Vader te danke, elkeen is deur Hom geskep, en elkeen ís daarom goed genoeg. Dit is dus nie nodig om ego’s aan te neem waaragter die egte mens wegkruip nie. In die destydse konteks sou dit heel prakties beteken dat dit nie nodig is vir die nie-Joodse christene om hulle te laat besny en die rituele en kosreëls van die Jode na te kom ten einde as “volbloed” christene aanvaar te word nie. Hulle mag maar hulleself wees en nog steeds weet dat hulle volledig opgeneem word in die familie van God.

2. In die tweede plek bid Paulus dat God deur sy Gees aan die gelowiges krag sal gee “dat Christus deur geloof in julle harte sal woon.” Ons weet dat die NT gedagte van Christus wat in ons harte woon baie breër verwys na sy heerskappy oor ons ganse lewe, en nie ons fisiese hart nie. (As kinders het my ma soms vir ons vertel dat Liewe Jesus in ons hartjies woon, altyd meervoud gepraat omdat sy met ons al 3 saam gepraat het. Eendag toe ek en my suster so 3 jaar oud was het my ma die oggend my lang hare geborsel. Sy het so bietjie geruk en pluk en ek wou toe by haar weet of sy dan nou nie besig is om vir Liewe Jesus uit my haartjies uit te borsel nie?) Die Here woon nie net in ons hart nie. Hy is Here van ons hele lewe. Ons hele liggaam is immers die tempel van die Heilige Gees.
Die hartseer ding is egter dat ons nie vir die Here oral in ons lewens wil inlaat nie. Soos wat ons dele van onsself vir ander (en selfs soms vir onsself) wegsteek, so wil ons dit ook vir Here wegsteek. Ons wil hê dat Hy slegs ons blink christelike ego’s moet sien, maar ons is nie gemaklik om ons egte self vir Hom te wys nie, nog minder ons skadukante.
Om die Here in geloof in ons harte, dws ons lewens te laat woon, vra nie dat ons goed genoeg moet wees volgens menslike standaarde of moet verdien om Hom in ons lewens te kry nie. Geloof vra alleen dat ons Hom sal ontvang. Dit beteken ook nie hier dat ons Hom vir die eerste keer in ons lewens moet innooi nie. Hy woon immers reeds in die harte van die Efesiërs vir wie Paulus hier skryf. Maar sy inwoning by hulle is nog nie volledig nie. Dit is moontlik om in ‘n huis te woon, maar om nie al die kamers te gebruik nie. So het Christus dikwels nie vrye toegang en volle beheer oor ons lewens nie. Daar is deure wat ons toehou. Ons is ongemaklik om Hom in al ons kamers in te nooi. In die voorkamer is Hy natuurlik welkom – daar waar ons ego so ‘n mooi beeld na buite uitstraal. Ons binnekamers raak so bietjie persoonlik, in sommige kan Hy dalk kom, maar by ander hou ons eerder die deure toe. En wat ons agterste kamers betref, en ons solders, daar waar die stof van jare terug vergader en die rotte baljaar – daai deure hou ons dig toe gesluit. Ons wil nie hê dat die Here die sleutels van al die deure van ons lewens moet hê nie. Maar dit is geloof – geloof is ‘n proses waar onsself ten volle vir Hom oopmaak en aan Hom oorgee, in die vertroue dat Hy ons nooit sal verwerp nie, maar dat Hy veel eerder orals wil inkom sodat Hy kan kom skoonmaak en heelmaak en oopmaak sodat al die kamers van ons lewens lig en son kan kry.

3. In die derde plek bid Paulus dat God deur sy Gees aan die gelowiges krag sal gee om in liefde gewortel en gegrondves te wees. Hier word die woord agape gebruik, wat verwys na onvoorwaardelike liefde wat uitdrukking vind in ‘n nuwe, ‘n andersoortige manier van lewe. Dit is die opofferende liefde van Christus waarmee Hy die hele wêreld liefhet. Dit is die liefde wat ruimte maak vir mense – al verskil hulle van ons, al lyk en leef en doen hulle anders as ons, al dink hulle anders, ook al glo hulle anders as ons. Dit is die liefde wat maak dat ander mense, gebroke mense, mense wat nie baie van hulself dink nie, dat daardie mense by ons tuis en veilig voel – so tuis en veilig dat hulle gemaklik genoeg raak om ons in hul lewens in te nooi en deur hulle kamers te neem. Dit is die liefde wat maak dat ander hulself begin aanvaar, besef dat hulle waarde het, dat hulle uniek geskape is deur die Vader, dat hulle familie is van alle ander gelowiges, dat hulle tuishoort in ‘n gemeenskap van gelowiges wat mekaar aanvaar en bemoedig en ondersteun, en wat so ‘n helende beeld na die wêreld uitstraal.

Alleen wanneer ons die omvang van die liefde van Christus self ontdek en ervaar 1) word ons bevry om onsself te wees, en 2) kan iets van hierdie liefde van Hom in ons lewens gestalte vind. “Mag julle in staat wees, letterlik: mag julle sterk genoeg wees (Paulus bid mos vir krag!) om te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.”
– So wyd dat dit alle mense insluit, ongeag kleur, ras, taal, ryk, arm, sondaar …
– So ver dat dit strek van ewigheid tot ewigheid, voor die bestaan van die aarde tot verby sy einde
– So hoog tot in die hoogste hemele (1:3)
– So diep tot in die dieptes van die hel – ook daar het Christus sy liefde vir ons gaan plant

Mag julle die krag ontvang om innerlik sterk te word, om Christus deur die geloof in julle harte (lewens) te laat woon, en om gewortel en gegrondves te wees in die liefde. Mag julle hierdie liefde ken, mag dit julle verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal, in al julle kamers, gevul word met die volheid van God self. Ons identiteit lê nie in onsself nie, Goddank!, dit lê in Hom en in sy inwoning in ons lewens. Hy maak van ons nuwe mense.

“Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid.”
Amen.

Creative Commons Licence

Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.

Efesiers 2:11-22

22 Julie 2012 – Koninkrykstyd
Prediker: Dr Tiana Bosman

Bulletin-22-07-12 | PinelandsLiturgie-22-07-12

Kliek hier om Efesiers 2:11-22 te lees

In die jare 40-90 nC is feitlik alle Christelike gemeentes in die gebied van die Middellandse See met dieselfde groot probleem gekonfronteer, naamlik die verhouding tussen die Joodse en die nie-Joodse christene. Hierdie probleem was so algemeen omdat meeste gemeentes uit beide groepe christene bestaan het.

Wanneer ons die OT lees, sien ons dat God sy verlossing wou bring deur die Joodse volk. Hy wou in ‘n besonderse verhouding tot hulle staan, hulle seën en beskerm, en van die volk het Hy gevra dat hulle hulself aan Hom sal toewy en dat hulle, te midde van ander volke met hulle talle gode, Hom alleen sal dien. Die plan was dat die ander volke dan sou sien hoedat die Jode geseën word, dat die Jode se verhouding met God ‘n unieke getuienis sou wees, en dat die ander volke dan ook tot geloof in hierdie God sou kom. Die plan was dus om die ganse wêreld in die verlossing in te sluit, maar eerste die Jode, en dan deur hulle ook alle ander volke. Die uitverkore volk was keer op keer ongehoorsaam, die profete is deur God geroep om die volk te waarsku, hulle kom nie tot inkeer nie, hulle verloor alles – hulle land, hul tempel, hul groepsidentiteit, en hulle word verstrooi. In die jare na die ballingskap het die Jode hulle in al die dorpe en stede in die Middellandse See gevestig.

God maak weer ‘n plan en in sy Seun word Hy mens om die keer self, persóónlik onder die volk te kom leef en beweeg en vir hulle te leer. Jesus kom dus in die eerste plek vir die Jode, weereens sodat die ander volke daarna deur die getuienis van die Jode tot inkeer kan kom. Maar nogmaals is die volk hardkoppig – die Fariseërs en die Skrifgeleerdes (die eersteklas Jode en teoloë van hul tyd) maak sy boodskap verdenklik en smee planne om Hom vas te trek en om die lewe te bring. Wat dan op die ou-end gebeur. Jesus word gekruisig. En ná sy opstanding verander sy sendingtaak wat Hy sy dissipels oplê. Nie meer “Verkondig die evangelie aan die Jode sodat die ander volke dan ook tot inkeer kan kom nie,” maar nou “Gaan na ál die nasies toe en maak die mense my dissipels” (Mat 28); “Julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as (maar óók in) Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld” (Hand 1).

Na Jesus se hemelvaart was diegene wat die evangelie oor die grense van Palestina verkondig het steeds feitlik net Jode, bv Paulus. In elke stad waar hulle gekom het het hulle eerste die evangelie in die Joodse sinagoge verkondig. Sommige Jode het daar die boodskap van Jesus as die Messias aanvaar en hulle het Joodse christene geword. Nadat die apostels vir ‘n dag of drie die mense by die sinagoge geleer het, het hulle onder die res van die mense in die stad inbeweeg en ook daar van die Here getuig. En ook daar het van die heidene (die mense van die ander volke) dan tot bekering gekom. Na hul bekering kan mens hierdie heidene nie meer “heidene” noem nie, vandaar die naam “nie-Joodse christene”. Elders, veral in Handelinge, word hierdie groep gelowiges die “godvresendes” genoem. Vir lank is die Joodse christene (Messiaanse Jode) en die nie-Joodse christene (of godvresendes) steeds in die sinagoge toegelaat om daar te kom aanbid en byeenkomste te hou, maar mettertyd het huiskerke ook ontstaan. Hierdie huiskerke het bestaan uit Joodse sowel as nie-Joodse christene, maar dit is tog vanselfsprekend dat die Joodse christene die toon sou aangee tydens die byeenkomste.

Weens die kulturele verskille het daar spanning onstaan onder die christene. Die Joodse christene het steeds vasgehou aan hul kulturele nalatenskap wat oor geslagte en geslagte heen strek – naamlik die besnydenis en die onderhouding van die Sabbatswette en spesifieke reëls rondom hulle dieët. Alles dinge wat in die OT deur God ingestel is om die Jode daaraan te herinner dat hulle anders is en anders moet leef as die ander volke, maar ook alles dinge wat in Christus se kruisiging opgehef is, omdat Hy met sy dood en sy opstanding versoening bewerkstellig het, Hy het die muur tussen die mense en God kom afbreek, maar ook die mure wat tussen verskillende groepe mense onderling bestaan. Maar veral die Joodse christene het dit nie verstaan nie. Hulle het kategorieë van christene gehad. Hulle natuurlik was die eersteklas christene. Die heidene wat tot bekering gekom het, die nie-Jode, was tweedeklas christene. Eintlik was daar drie groepe christene:

1) Die Joodse christene – die elite, nie net suiwer in geloof nie, maar ook suiwer in ras en kultuur. Die manne was besny en die spesiale Joodse wette en voorskrifte was tweede natuur. Volbloed christene.
2) Dan was daar die proseliete. Dit is heidene wat tot bekering gekom het, en dan sover moontlik die Joodse kultuur aangeneem het. Die mans het hulle laat besny, en hulle het die wette van die Jode, die Sabbat en die kosreëls onderhou. Alhoewel hulle dit nie gelyk het nie, het hulle geleef asof hulle Jode was. Van hulle kant af het hulle dus alles moontlik gedoen om opgeneem te word in die Joodse christen kultuur. Die woord “proseliet”beteken letterlik “hy wat oorgekom het”. Tweedeklas christene, amper daar, maar ongelukkig, vanweë hul afkoms, nie heeltemal in dieselfde klas as die volbloed Jode nie.
3) Die derde groep christene is die heidene of nie-Jode wat tot bekering gekom het, teologies geglo het soos die Joodse christene, maar hulle nie laat besny het nie en ook nie die ou wette aangaande Sabbat en kos vir hulself aanvaar het nie. Derdeklas christene, geduld maar nie verwelkom nie. Die gate-crashers, die agterbankers. Diegene wat nie saam met die eerste- en tweedeklas christenmans binne die tempel, aan die ander kant van die muur, mag aanbid het nie. Want daar was ‘n kennisgewing teen die muur aangebring: “Nie-Jode wat hier oortree is met die dood starfbaar.” Nee, hulle moes buite aanbid, in die plein, saam met die vroue (wat ook mos nie eersteklas christene kom wees nie, vanweë hul geslag…). Sommige kommentatore meen dat Paulus in die tronk was juis omdat hy hierdie nie-Joodse christene saam met hom in die tempel ingeneem het.

Onder die christene het “onbesnedene” ‘n neerhalende etiket geword, ‘n tipe skelwoord, waarmee die Jode die nie-Jode toegesnou het. Die Joodse christene het hulleself beter gedink en beter gehou as die nie-Joodse christene (alhoewel hulle hulle dikwels nie beter gedra het nie…) en die nie-Joodse christene het ‘n minderwaardigheidskompleks ontwikkel. Want hulle moes altyd hoor dat hulle geduld word, maar nie moet dink dat hulle net so goed soos die Jode is nie. Hulle kan die Here aanbid, maar hulle moet onthou waar hulle vandaan kom en hul plek ken, buite by die vroue. En beslis nie as leiers in huiskerke nie.

En nou kom Paulus in sy brief aan die gemeente in Efese, en ons sou verwag dat hy die “volbloed christene” oor die vingers tik oordat hulle neersien op ander christene wat volgens hulle menslike standaarde nie so goed is nie – en hy doen dit ook dikwels in sy briewe. Soms skryf hy oor die irrelevansie van die liggaamlike besnydenis na Jesus se koms, ander kere voer hy lang argumente met Petrus oordat Petrus nog die kosher reëls so streng wil toepas. Maar hier in Efesieërs skryf Paulus vir die derdeklas christene, en herinner hy hulle daaraan dat hulle op geen manier afsteek nie, hulle is nie minderwaardig teenoor die Joodse christene nie! “Onthou hoe dit vroeër was, sê Paulus, ons die Jode het gesê dat julle heidene is, “onbesnedenes”. Julle was sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, dws maar net bywoners, tweedeklas, minderwaardig, ver van God af, en sonder om te deel aan die verbonde en die beloftes, julle was sonder hoop en sonder God in die wêreld.”

“Maar,” gaan Paulus dan aan, “dis nie waar nie! Moenie dit van julleself glo nie! Julle is nou een met Christus. Julle het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ‘n muur (inderdaad soos die tempel se muur) skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself dié twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het Hy ‘n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met God versoen en tot een ligaam verenig….” (2: 13-22; veral ook 21-22).

Die geskiedenis het deur die eeue gewys hoe daar altyd groepe christene is wat hulleself gelangriker ag, ‘n trappie hoër, as ander christene. Kyk maar net na ons eie geskiedenis – die NGK wat ‘n paar dekades gelede nog Apartheid vanuit die Bybel regverdig het, om maar een onderskeid te noem… Christus het duur betaal om versoening tussen God en mense, en tussen mense onderling, tussen christene onderling, te koop. Hy is ons vrede. Met sy sterwe het die tempel se voorhangsel geskeur en ons het álmal deur die een Gees vrye toegang tot God. Met sy dood het Hy ook figuurlik die muur van die tempel kom afbreek sodat almal sáám kan aanbid, gelykwaardig voor God, ewe belangrik, ewe nodig as stene waarmee die nuwe heilige tempel vir die Here gebou word, ‘n tempel gebou deur mensestene, verskillende stene, maar met Christus as hoeksteen. Saam, as Jode én nie-Jode, as mans én vroue, as heteroseksueel én homoseksueel, as witboordjies én blouboordjies, as oud én jonk, saam word ons opgebou tot ‘n geestelike huis waarin God self woon.

Mag ons, as christene, nie mure bou waar Christus dit met sy lewe (sy dood!) afgebreek het nie. Mag ons nooit aan onsself dink as minderwaardig teenoor ander christene nie, ongeag die rede. Voor Christus, vir Christus, is almal van ons een, ons is gelyk. En mag die van ons wat dalk aan onsself dink as volbloed Jode, in alle nederigheid besef waar ons ook vandaan kom, en mag ons weerhou word daarvan om neer te kyk op ander christene wat volgens ons standaarde nie so heeltemal voldoen aan die regte “voorskrifte” nie. Christus is ons vrede. Hy is ons hoeksteen. Saam, alleen wanneer ons hande kan vat, versoen kan wees met mekaar, gebonde aan mekaar, saamgesmee deur die band van vrede, saam is ons die geestelike huis waarin God woon. Mag dit ons getuienis wees – ons wat almal saam geroepenes is, die nuwe Israel, die kerk in die wêreld en vir die wêreld.

Creative Commons Licence

Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.

Markus 6:1-6

15 Julie 2012 – Koninkrykstyd
Prediker: Dr Tiana Bosman

Liturgie-15-07-12 | Bulletin-15-07-12

Kliek hier om Markus 6:1-6 te lees

Inleiding: Die prentjie op die muur

optiese beeld - prent in publieke domein

Wat sien julle? Dit lyk eintlik na niks besonders nie. Bietjie abstrak miskien. Ons kan twee hartjies uitmaak, vier kolletjies, onder lyk dit soos ‘n outydse skrif. Dit lyk amper soos kinderkuns, iets alledaags, een van Herman se werkies wat ons teen die yskas sal opplak vir ‘n paar weke en dan later afhaal om plek te maak vir die volgende een. Dis wat ek met die eerste oogopslag sien.

Maar kom ons staan ‘n bietjie stil by die prentjie en kyk meer intens. Ek wil vra dat julle vir sowat 40 sekondes net sal fokus op die 4 kolletjies wat in die middel onder mekaar lê. Kyk stip daarna. Daarna gaan die prentjie verdwyn en JP sal die muur wit maak. Bly kyk na die wit muur terwyl jy jou oë knip…

Wat sien julle nou? … Op die oog af ‘n doodgewone prentjie, heeltemal niksseggend, kleuterkuns – maar wanneer ons ‘n bietjie meer intens kyk, dieper as die oppervlak, dan ontmoet ons as’t ware die Here daarin…

Drie weke gelede het ons gelees hoedat Jesus die onbelangrike vrou wat aan bloedvloeiing gely het gesondgemaak het en die belangrike man Jaïrus se dogtertjie, wat skynbaar dood was, wakkergemaak het. In beide hierdie genesings loop die pad van genesing deur geloof. In die eerste geval word die siek vrou deur haar eie waaghalsige, eintlik lastige, geloof genees. In die tweede geval word die dogtertjie deur haar pa se geloof genees. En wanneer die pa op ‘n punt begin twyfel, dan moet hy by die verstote vrou wat pas genees is gaan leer wat ware geloof is. Dit was eintlik ‘n verhaal van verstommende geloof. Vandag lees ons wat direk daarna gebeur het – ‘n verhaal van verstommende ONgeloof…

Lees: Markus 6: 1- 6
Boodskap
Na sy aankoms in sy tuisdorp Nasaret, toe Jesus die mense in die sinagoge begin leer het Hy aanvanklik ‘n groot indruk op hulle gemaak en baie het na Hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Maar die verwondering het gou plek gemaak vir skeptisisme en neerhalende opmerkings. Sy bure lig hul wenkbroue oor die feit dat Hy so beroemd geword het. Hulle is agterdogtig en bevraagteken sy wysheid en die “kragtige dade wat deur sy hande plaasvind”. Vir hulle is Jesus steeds maar net ‘n timmerman, ‘n seun van Maria, iemand wat veronderstel is om gewone wêreldse dinge soos meubels met sy hande te maak, nie wonderwerke daardeur te verrig nie! Hulle ken immers hierdie man – hierdie mededorpeling, ‘n gewone ou, nie eens van hoë aansien nie. Sy plek was aan die onderste punt van die sosiale leer. En hier staan Hy nou en leer hulle in die sinagoge terwyl Hy nie eens opgelei was as ‘n rabbi of ‘n priester nie. Jesus het nooit by ‘n kweekskool studeer nie. En aangesien ongeveer 95% van die Joodse bevolking nie kon lees of skryf nie, is dit baie waarskynlik dat Jesus ook ongeletterd was. Wie dink hy nogals is hy dat hý vir óns wil kom leer?!

Dan hang die grootste denkbare skande natuurlik ook nog soos ‘n swaard oor sy kop – Die dorpenaars verwys na Jesus as “’n seun van Maria”. Normaalweg sou daar na Hom verwys word as “die seun van Josef”. Die feit dat Hy eerder as “die seun van Maria” bekend staan, het in daardie tyd beteken dat Hy ‘n buite-egtelike kind is waarop almal wat daarvan geweet het, neergesien het. Hierdie verwysing is dus bedoel as ‘n klad teen sy naam. En die skinderstories het geloop.

Meer nog: selfs al sou Jesus kon lees en skryf, selfs al het Hy wonderwerke gedoen, het dit nie so gehoort nie. In daardie tyd was ‘n mens se status, jou posisie in die samelewing vasgestel, en die dorpelinge het diegene wat hulself wou verbeter, die wat wou uitstyg bo hulle omstandighede, verwerp. Want jy moes jou plek ken. En Jesus se plek was onder die mense wat nie uitgestaan het nie. Hy moet darem onthou waar Hy vandaan kom – Hy het anderkant die spoorweg grootgeword, Hy kom van die onderdorp af…daar waar die armes, die eenvoudiges, die buite-egtelikes, die ongeletterdes woon. Selfs al hét Hy wonderwerke gedoen (soos die voorafgaande gedeelte vertel) het die mense van sy tuisdorp van beter geweet. Hulle het geweet dat dit nie so hoort nie, dat Hy Hom nie met sulke “hoër dinge” mag besig hou nie. Want hulle het Hom voor hulle oë sien grootword en hulle weet daarom van watter stoffasie Hy gemaak is, wie Hy “regtig” is…Of so het hulle gedink.

Vandag besef ons dat die dorpelinge ‘n groot fout gemaak het. Hulle het hulself heeltemal misgis. Gedink hulle ken hierdie jong man wat voor hulle oë grootgeword het. Maar op die ou-end het hulle beperkte en misplaaste kennis van Hom, vooroordele by hulle wakker gemaak. Dit het veroorsaak dat hulle net gesien het wat hulle wou en blind was vir dit wat onder die oppervlak van Jesus se uiterlike voorkoms en status en familiegeskiedenis gelê het. Hulle het gedink die vere maak die voël.

Terloops: Maak ons nie ook soms so nie. Ons dink ons ken iemand so vreeslik goed (dalk ‘n ma of ‘n pa, ‘n kind, broer of suster of ‘n vriend, dalk ons man of vrou), dat ons nie oop is om nuwe sye van die persoon te ontdek nie, om dalk ‘n gawe of talent raak te sien waarvan ons nie geweet het nie, want ons weet mos wat die persoon kan en nie kan doen nie. Ons weet mos waar hy of sy vandaan kom. Ons ken mos sy beperkinge…

Die dorpelinge het geweet, of liewer gedink, dat Jesus té gewoon is om buitengewoon te wees. En so het Hy teruggekeer na sy tuisdorp om ook daar God se genade te verkondig en God se wonderdade bekend te maak, en die mense wat Hom die beste ken, het sy boodskap bevraagteken en Hom verwerp. Verstommende ongeloof! Hulle het geweier om Hom te aanvaar vir wie Hy REGTIG was, naamlik die Seun van God wat gekom het om sy Vader se werke bekend te maak. Die dorpelinge het die moontlikheid opsy gestoot dat God vir Jesus op ‘n baie besondere manier gebruik. Die dat Jesus dan teenoor hulle opmerk: “’n Profeet word oral erken behalwe in die plek waar hy grootgeword het, en in sy familiekring en gesin”.

Is ons nie maar dikwels net soos die mense van Jesus se tuisdorp nie? As gelowiges wat die Bybel gereeld lees en gereeld kerk toe gaan, as broers en susters van die Here, begin ons ‘n sekere prentjie van Hom vorm. Anders as die mense van sy tuisdorp is ons prentjie gewoonlik nie een van eenvoud nie, maar eerder een van heerlikheid. Wanneer ons aan Jesus dink is die fokus van ons gedagtes meermale op die wonderwerke wat Hy verrig het. Ons soek vuurwerke wanneer Hy aan ons verskyn. Maar hierdie eensydige fokus kan maak dat ons Hom dalk in die alledaagse gang van ons lewens miskyk. Die Here beweeg tussen ons rond op verskillende maniere. Dalk kom Hy na ons toe in die vorm van ‘n persoon wat na ons mening darem net té eenvoudig of té ongeletterd is om iets van Jesus te vergestalt. Daardie dominee preek darem net té vervelig om werklik iets van die evangelie van Jesus oor te dra. Ek het die natuurskoon of die sonsondergang nou al soveel keer gesien dat dit my nie meer aanspreek as ‘n natuurwonder uit die hand van die Here wat my geloof kan versterk nie.

Die voetspore van die Here is oral in ons dorpe en in ons kerke en in ons huise. Die grond skree dikwels uit dat God pas by ons verbybeweeg het, maar ons sien Hom nie meer raak nie. Ons het die voetspore al te veel gesien om ons daaraan te steur. Ons wat vir Jesus so goed ken. Die Profeet in ons midde het onsigbaar geraak, want ons het verleer om dieper as die oppervlak te kyk. Ons eie vooroordele, gewoontes en oortuigings het die norm geword waaraan God moet voldoen voordat ons Hom herken vir wie Hy is.

Die uiteinde van Jesus se eie mense se verstommende ongeloof is radikaal. Omdat hulle nie van hulle vooroordele ontslae kon raak nie, omdat hulle Hom nie die eer en erkenning kon gee wat Hom toekom nie, omdat hulle Hom verwerp het, kon Hy nie meer wonderwerke onder hulle verrig nie. Hier en daar het Hy nog iemand die hande opgelê en genees, maar niks meer nie. Hulle ongeloof het sy vermoë om wonderwerke onder hulle te doen gesmoor. En toe is Hy daar weg. Verwerp deur sy eie mense het Jesus Homself onttrek en ‘n reisiger geword wat mense in die ander dorpies in die omgewing gaan leer het. Net hierna stuur Hy die twaalf dissipels uit en Hy gee vir hulle dieselfde raad – “As ‘n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvandaan weg en skud selfs die stof onderaan julle voete af as aanklag teen hulle.”

Mag ons as gelowiges, as familie van die Here, as mense wat Hom goed ken, nie so blind raak vir sy teenwoordigheid en werke in ons lewens dat dit later vir Hom onmoontlik raak om vir ons te doen wat Hy graag wil en kan nie. Mag ons Hom nooit so misken dat Hy eerder elders gaan om daar mense te seën nie. Mag ons Hom raaksien in die alledaagsheid, die gewone normale gang van ons lewens – en besef dat Hy juis gekom het om die gewone buitengewoon te maak. As ons maar net dieper wil kyk.

Gebed
Here Jesus, ons wil nie toe oë deur die lewe gaan nie. Help ons om U elke dag te soek en raak te sien, sodat ons geloof in hierdie herontmoetings versterk kan word.

Creative Commons Licence
Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.