Die Coronavirus & die liggaam van Christus

Die Covid-19 pandemie is nou amptelik ’n nasionale ramp wat minder menslike kontak maar ook méér medemenslikheid van ons gaan vereis.

Volgens president Cyril Ramaphosa se regstreekse toespraak Sondagaand
Luister hier na Cyril Ramaphosa se regstreekse toespraak van Sondagaand, 15 Maart

Die aantal infeksies op eie bodem was teen Sondag 61, te midde van wêreldwye pogings om die virus se verspreiding te bekamp.

“Dié wat hulpbronne het en gesond is moet behoeftiges en dié wat weerloos is, bystaan,” het Ramaphosa gesê.

Hoe kan ons, in hierdie angswekkende tye, as gelowiges en as kerk, getuies van God se liefde, regverdigheid, vrede en vreugde wees? 

  • Waar mense behoeftig en weerloos is, hoe kan ons hulle bystaan en beskerm?
  • Waar vrees oorslaan in selfsugtige optrede, hoe kan ons medemenslikheid eerste stel?
  • Waar daar ontkenning is, hoe kan ons die waarheid in liefde oordra? 
  • Waar daar paniek is, hoe kan ons kalmte bring?

Die volgende riglyne en hulpbronne word as volg ingedeel:

1. Bewusmaking
2. Higiëne
3. Afstanddoening
4. Ondersteuning

Bewusmaking

While we are battling a contagious virus, perhaps the greatest dangers to our country at this time are fear and ignorance.

Cyril Ramaphosa

Bly op hoogte van gebeure. Versprei net akkurate inligting van betroubare bronne. Spreek mense aan wat mites versprei en paniek saai.

Hier volg ’n lys betroubare hulpbronne waar inligting verkry kan word:

Higiëne

Persoonlike higiëne is een van die eenvoudigste en doeltreffendste maniere om verspreiding van die virus te voorkom.

Onthou, dit gaan nie net oor jou eie beskerming nie. Deur goeie maatreels toe te pas kan jy ook verhoed dat jy ‘n skakel in ‘n ketting word wat die virus aan ander oordra.

Afstanddoening

Die koronavirus skep ’n nasionale ramp wat minder menslike kontak maar ook méér medemenslikheid van ons gaan vereis.

Cyril Ramaphosa

Afstandoening gaan nie in die eerste plek gaan oor selfbeskerming nie, maar om te verhoed dat ons ’n skakel word waardeur die virus aan kwesbare mense oorgedra kan word. Om mekaar te vermy word dus in hierdie konteks ’n liefdesdaad. Laat ons dit in die komende weke onthou wanneer ons lewens omgekeer word en ons gefrustreerd raak deur die beperkings wat die rampsituasie op ons vryheid plaas.

Wat beteken dit vir ons eredienste?

 Hoewel die regering ‘n verbod op samekomste van meer as ʼn 100 mense aangekondig het, bly kleiner byeenkomste soos eredienste met minder mense steeds ‘n risiko.

Ander faktore moet ook oorweeg word. Baie van ons lidmate in Pinelands is bejaardes en dus persone vir wie ontsteking met die Corona-virus ’n baie hoë risiko inhou.

Daarom moet ons in die komende weke probeer beweeg van ‘kerkgeloof’ na ‘huisgeloof’.

Die eredienste van 22 Maart, 29 Maart en 5 April word onmiddelik afgestel.

Intussen sal ons die situasie monitor om te sien of ons moontlik met die Paasdienste (10, 12 April) kan open. Dit lyk op hierdie stadium egter onwaarskynlik.

Preke en ander hulpmiddels sal deur middel van epos en die gemeente se webblad beskikbaar gestel word vir gesinne en vriende om op hul eie “kerk” te hou waar hulle woon. Hierdie tyd is ʼn kosbare geleentheid vir gesinne en vriende om saam te bid, te gesels en Bybel te lees.

Ons sal ook in gesprek tree met aftreeoorde en ouetehuise om moontlik daar, onder spesiale maatreëls, kleiner dienste te hou.

Kerkkantoor

 Die kerkkantoor sal gesluit bly vir besoekers, maar Anita sal steeds per telefoon (021 531 2401 / 082 590 5468) en epos (ngg@kingsley.co.za) beskikbaar wees.

Helgard sal ook op sy landlyn (021 300 5299) en selfoon (079 520 5563) bereikbaar wees. Gemeentelede moet asseblief met groot vrymoedigheid kontak maak.

Ondersteuning

Hoe tragies en angswekkend die noodtoestand ook is, bied dit vir ons ’n gulde geleentheid om te wys wat kerk-vir-ander werklik beteken.

Onder hierdie omstandighede het ons ’n spesiale verantwoordelikheid ten opsigte van hoë risiko persone, soos byvoorbeeld:

•    Bejaardes, persone wat alleen woon, en persone met bestaande siektestoestande of verswakte immuunstelsels

Deeglike maatreels behoort reeds gevolg te word by aftreë-oorde en tehuise. Net noodsaaklike besoeke moet toegelaat word en besoekers moet hulle reisplanne die afgelope twee weke verklaar. Hande moet deeglik gewas word. Bejaardes en siekes wat egter alleen woon en self inkopies moet doen, loop daardeur die risiko op infeksie.

•    Persone wat in gebiede met hoë bevolkingsdigtheid woon – veral waar hulpbronne beperk is, soos in townships, informele nedersettings, nagskuilings en haweloses wat op straat slaap.

Hierdie groepering loop nie net ’n hoë risiko op infeksie nie, maar het dikwels ook nie die hulpbronne en voorregte wat self-kwarentein moontlik maak nie. Mediese sorg is beperk en hulpbronne is skaars.  Dit is van kritiese belang dat die verspreiding van die virus tot sulke areas verhoed / vertraag word.

Hoe kan jy/ons help?

 •    Bel mense in jou straat / wyk / buurt wat alleen, siek of bejaard is gereeld en hoor hoe dit gaan.

•    Indien jy jonk en gesond is en self goeie maatreëls volg om infeksie te voorkom kan jy aanbied om vir hulle inkopies te doen, of medisyne te koop. Ekstra maatreels moet egter gevolg word om fisiese kontak te verhoed, sodat jy nie so ’n persoon in gevaar stel om ’n infeksie op te doen nie.

Kliek op die pers knoppie om jouself beskikbaar te stel om in ons gemeenskap tot diens te wees. Ons sal dan probeer om jou aan iemand te koppel wat jou bystand nodig het.

Kliek op die rooi knoppie om aan te dui watter tiepe bystand jy nodig het. Jy kan ook die kerkkantoor (021 531 2401 / 082 590 5468) of predikant (079 520 5563) skakel.


•    Dra al die dokters en verpleegpersoneel in ons gemeente in hierdie tyd in besonder op in gebed. Maak gereeld telefonies kontak en vra hoe ons ondersteuning kan bied.

•    Indien jy ’n huishulp of tuinier het wat in ’n township of informele nedersetting woon en wat per taxi / trein / bus reis, beveel ons aan dat hulle vir die komende paar weke met betaling verlof gegun word.

•    Ouers kan onderling gesels oor hoe hulle mekaar tydens die verlengde skoolvakansie kan ondersteun.

•    Hier is nog ’n gemeenskapsinisiatief waarby gemeentelede kan inskakel indien. Gemeentelede word aangemoedig om hulle besonderhede op hierdie vorm in te vul en betrokke te raak waar en hoe dit vir hulle moontlik is.
 
Ons kan buurgemeentes bystaan waar lidmate minder bevoorreg is. Helgard is in kontak en sal ons op hoogte hou van hoe ons kan help.

Hier is so lank een inisiatief by Ysterplaat gemeente. Kinders wat gewoonlik by die skool kos gekry het en selde by die huis kos het, gaan ons bystand nodig he.

Stuur asseblief repliek/vrae/gedagtes/voorstelle aan helgard@pinelandsngkerk.org.

Droogtehulp

Soos ons almal bewus is, is die droogte in die Wes- en Oos-Kaap, ‘n groot ramp. Ons kan almal ‘n bydrae lewer om gemeenskappe wat deur die droogte geraak word se nood te verlig.

Die Wes-Kaap se sinodale poging om R3 miljoen vir 30 gemeenskappe in te samel, het goeie momentum,” sê Nioma Venter van die diensgroep Diaconia. Bydraes van gemeentes en die publiek kom steeds in. Tot op hede kon 14 gemeenskappe al elk die R100 000 omgeegeld ontvang. Soos wat die hulpfonds gesterk word met bydraes van die publiek, kan nog gemeenskappe gehelp word.”

“Ons kan nie genoeg beklemtoon dat R100 000 steeds maar net ‘n simbool is van dit waaroor dit ten diepste gaan nie: om hoop en bemoediging te bring.”

In die video doen Nelis Janse van Rensburg en Nioma Venter ‘n beroep op gemeentes om saam te span en bydraes te lewer tot hierdie projek wat beoog om 30 gemeenskappe in ons droogtegeteisterde streke te ondersteun. 

Elke bydrae help!

Enige finansiële bydraes tot die Ramphulpfonds word met groot oordeelkundigheid en deur gemeentes wat deur watter rampgebeure ookal geraak word, geadministreer en aangewend. Bydraes tot die fonds kan deur ‘n direkte deposito gemaak word.

Diaconia
Nedbank
Rek nr 1135900337
Takkode 198765

Verwysing:
Naam van individu/gemeente + RAMPFONDS