In Gesprek voor God

In Gesprek voor God is ’n poging om voor die aangesig van God in gesprek tree oor ’n aktuele onderwerp. Daarom voer ons juis hierdie gesprekke tydens die erediens as ’n vorm van aanbidding; in navolging van Christus en in die kragveld van God se Gees.

Ons gesprek-eredienste vind twee-maandeliks op Sondae om 09:30 plaas en behou grootliks die karakter van ‘n gewone erediens – met gebed, sang en woordverkondiging. KinderKasteel gaan voort en na die diens gesels ons verder oor ’n koppie tee of koffie.

Luister hier na opnames van ons vorige gesprekke:

In Gesprek met Pumla Gobodo-Madikizela:

In Gesprek met Wilhelm Verwoerd:

Moontlike temas om na uit te sien, sluit in:

  • Die hele skepping sug – oor die ekologiese krisisse.
  • Genade vir sterwelinge – oor die keuses en gesprekke wat saak maak aan die einde van ‘n lewe.
  • Only the dead see the end of war – oor lewe na militêre diensplig.
  • (Goeie) nuus – oor (sosiale) media.
  • Geld en/of/as God? – oor dissipelskap in die ekonomie.
  • God en die godsdienste? – oor godsdienstige gasvryheid in ’n wêreld van ekstreme.
  • “Hoe lank nog, Here?!” – oor patriargie en geweld teen vroue.
  • Om te bly of om te gaan? – Oor God se roepstem en migrasie.

Ons ontvang ook graag voorstelle vir temas en sprekers: helgard@pinelandsngkerk.org