KinderKasteel

Welkom by KinderKasteel

Ons verwelkom alle kinders na ons KinderKasteel waar ons die wortels van ons geestelike lewe ontdek en koester sodat ons daaruit kan lewe.

Deur spel en samesyn, kuns en musiek, drama en verhale hoop ons om ‘n geloof te kweek wat gewortel is in Jesus se boodskap van God se omarmende ryk van liefde.

Ons vind inspirasie in lugkastele en springkastele

Lugkastele – want vertroue in God se komende ryk van vrede en geregtigheid verg verbeelding, kreatiwiteit en verwondering.

By KinderKasteel stimuleer en koester ons kinders se gawes om verbeeldingryk te lewe en met oë van verwondering na God se skepping te kyk. Só word ons kinders ook herken as God se gawe aan die hele liggaam van Christus.

Ons streef daarna om ’n veilige ruimte te wees waarin kinders hulle (moeilike) vrae en gevoelens op ’n onbevange manier kan stel en op kreatiewe maniere in die Christelike storie ingelyf kan word.

’n Ouer-kamer, toegerus sodat ouers die erediens kan volg, voorsien vir ouers met babas en klein kleuters.

Springkastele – want lewe in God se ryk gaan oor saam-behoort en saam-speel.

Springkastele is immers waar ons nuwe vriende maak, mekaar geniet en verhoudings verdiep.

Springkastele het net twee heilige reëls: 1) trek jou skoene uit en 2) moenie die ander kinders seermaak nie. Só ook in God se koninkryk: Ons word ingenooi 1) om met eerbied en wonder voor God in die wêreld te lewe (trek jou skoene uit; God heilig die grond waarop jy staan) en 2) om ons naaste so lief te hê soos onsself (moenie die ander kinders seermaak nie; hulle is ook God se beelddraers).

Anders as kastele van slot en steen, wat uit vrees opgerig word, vier KinderKasteel die speelsheid en vreugde van die evangelie, sodat ons in vertroue in mekaar en respek vir diversiteit kan groei.

Kinders word hartlik uitgenooi na elke erediens toe

Na die ‘Vredesgroet’ word die kinders na vore genooi vir ’n ‘Kindermoment’ waarby die dominee spesiaal met hulle in gesprek tree. Daarna word hulle na die SASNEF-sentrum vergesel waar hulle verder deel neem aan die kinderkerk program. Soms sal daar ook spesiale dienste wees waarby kinders aan die hele erediens kan deelneem.

Drie fokusgroepe

Kleuters (± 2-4)

Voorskool (± 5-6)

Laerskool (± 8-11)

Tieners (±12-18) word aangemoedig om die volle erediens by te woon. Spesiale kontaksessies word afsonderlik met hulle as ’n groep gereël. Kontak vir Helgard vir meer hieroor.

Toeganklik – Gasvry – Veilig

Ons streef daarna om ’n gasvrye, veilige ruimte te bied waarin alle kinders kan tuiskom en hulle gawes kan deel.

Daarom maak ons graag vir kinders met spesiale behoeftes voorsiening – neem asseblief die vrymoedigheid om sulke behoeftes met ons te deel, of om leemtes in ons benadering uit te wys.

Kom droom en speel saam

Meld eenvoudig by een van die eredienste aan.

Oorweeg dit ook asseblief om aan ons kasteel te help bou. Kontak vir Helgard om te gesels oor hoe jy betrokke kan raak:helgard@pinelandsngkerk.org

Ontvang ‘n weeklikse KinderKasteel epos

* indicates required

View previous campaigns.