Kontak ons

EREDIENSTE
Sondae: 09:30
Goeie Vrydag en Kersdag: 09:00

Leraar: Helgard Pretorius
e-posadres: helgard@pinelandsngkerk.org

Koster:  Magda Erasmus
Orrelis:  Veranza Joubert

Skriba:  Anita Krüger:
Tel/Faks: 021-531-2401
Kantoor: Sentraalplein 5 | ure:  10:00 – 12:30 [Ma – Vry]
E-pos:  info@pinelandsngkerk.org
Posadres: Posbus 38062, Pinelands, 7430

Bankbesonderhede
NG Kerk Pinelands
ABSA Tjek rekeningnommer: 370 580 081
Takkode: 632 005